Kybernetická bezpečnosť pre obce a mestá

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z.
o kybernetickej bezpečnosti

ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Zároveň do slovenského právneho poriadku transponuje európsku Smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS).

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb.

Orgány verejnej moci, ktoré prevádzkuje informačný systém verejnej správy podľa zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy boli do zoznamu prevádzkovateľov základných služieb zaradení automaticky. Medzi takýchto prevádzkovateľov patria aj mestá a obce.

Spoločnosť AKVY Business s.r.o. ponúka analýzu, spracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky s požiadavkami bezpečnostných opatrení zákona 69/2018 Z. z. a tak vás plnohodnotne pripraví na audit kybernetickej bezpečnosti.

Pomôžeme vám

 • 1. správne vyplniť formuláre na registráciu pre NBÚ
 • 2. so zabezpečením opatrení priamo pre vašu obec alebo mesto podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Potrebujete pomôcť s niektorým z týchto bodov ? Kontaktujte nás

SLUŽBA OPTIMUM
PONUKA SLUŽIEB

BALÍK - OPTIMUM

1

 • - Služba monitorovacieho centra 24 hodín / 7 dní v týždni
 • - Expertné hodnotenie incidentu
 • - Určenie významnosti incidentu
 • - Proaktívne riešenie incidentov
 • - Mesačný report
2
 • - Vstupná ( GAP ) analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 • - Zavedenie bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom o kybernetickej bezp.
 • - Vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • - Externý manažér kybernetickej bezpečnosti
 • - Príprava na audit kybernetickej bezpečnosti

do 5 koncových zariadení a 2000 obyvateľov
Do 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
nad 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
PONUKA SLUŽIEB

BALÍK - KOMPLET kybernetická bezp + GDPR + zodpovedná osoba DPO

1

 • - Služba monitorovacieho centra 24 hodín / 7 dní v týždni
 • - Expertné hodnotenie incidentu
 • - Určenie významnosti incidentu
 • - Proaktívne riešenie incidentov
 • - Mesačný report
2
 • - Vstupná ( GAP ) analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • - Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 • - Zavedenie bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom o kybernetickej bezp.
 • - Vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • - Externý manažér kybernetickej bezpečnosti
 • - Príprava na audit kybernetickej bezpečnosti
3
 • - zistenie skutkového stavu súladu so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR podľa zákona č.18/2018 Z. z. )
 • - dokumentácia v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov ( GDPR podľa zákona č.18/2018 Z. z. )

do 5 koncových zariadení a 2000 obyvateľov
Do 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
nad 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
SLUŽBA KOMPLET
SLUŽBA SMART
PONUKA SLUŽIEB

SLUŽBA SMART

Ponúkame Vám službu SMART pre čiastočnú zhodu s požiadavkami definovanými zákonom o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. Poskytovateľov základných služieb, ktorý potrebujú riešiť služby monitorovacieho centra:

MONITORING*

 • - služba monitorovacieho centra 24 hodín / 7 dní v týždni
 • - expertné hodnotenie incidentu
 • - určenie významnosti incidentu
 • - proaktívne riešenie incidentov
 • - mesačný report

*táto služba sama o sebe nie je postačujúca k súladu so zákonom č.69/2018 Z. z. A zákonom 95/2019 Z. z.

do 5 koncových zariadení a 2000 obyvateľov
Do 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
nad 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
PONUKA SLUŽIEB

JEDNORÁZOVÁ SLUŽBA

Taktiež sme pripravili možnosť jednorazovej služby pre Splnenie súladu so zákonom č. 69/2018 Z. z. Poskytovateľov základných služieb:

Jednorázová služba*

 • - vstupná ( GAP ) analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • - návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
 • - zavedenie bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom o kybernetickej bezp.
 • - vypracovanie dokumentácie v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

*táto služba sama o sebe nie je postačujúca k súladu so zákonom č.69/2018 Z. z. A zákonom 95/2019 Z. z

do 5 koncových zariadení a 2000 obyvateľov
Do 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
nad 10 koncových zariadení a 5000 obyvateľov
SLUŽBA KOMPLET
O nás

O nás

Dôveruje nám viac ako 12 800 klientov.
Spoločnosť AKVY Business s.r.o. Je predovšetkým špecialistom v oblasti ochrany osobných údajov a súčasne konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti ochrany informácií.

Čo robíme?
Spoločnosť od svojho založenia realizovala celý rad významných projektov v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany informácií. Pri riešení projektov sa opiera o profesionálny tím skúsených konzultantov a audítorov. Ich skúsenosti s niekoľkými stovkami projektov majú mimoriadny význam najmä v oblasti vstupných analýz ochrany osobných údajov, kde obvykle nestačí len dokonalá znalosť zákona, jeho výkladu a stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov. Hlavným garantom za skupinu spoločností je Ing. Milan Hladký (ISO /IEC27001 Lead Audítor, GDPR DPIA RISK Audítor), ktorý sa opiera o 16 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jeho činnosť je založená najmä na praktických skúsenostiach pri konzultačné a audítorskej činnosti v oblasti bezpečnosti informácií vo verejnej správe a firemným sektoru. Náš tím sa skladá z odborníkov z oblasti počítačovej bezpečnosti, oblasti spravodlivosti, oblasti ochrany osobných údajov, počítačovej bezpečnosti. Naši systémový administrátori vám odporučia a prípadne implementujú SW a HW riešenie na dosiahnutie súladu so zákonom.

Všetky práva vyhradené, AKVY Business s.r.o 2020